ПОКАНА

ЗА

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА КОРАБНИТЕ БРОКЕРИ И АГЕНТИ

Уважаеми колеги,

На свое заседание Управителният съвет на БАКБА, в съответствие с чл. 12, т.3 взе решение за свикване на годишно отчетно-изборно Общо събрание, което ще се проведе на 25.04.2023 год. от 14:00 ч. в конферентна зала „Перла“ на хотел Аква, Варна при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

      1. Приемане Отчет дейността на УС за 2021-2022г.

Док. Председател на УС

  1. Приемане Отчет за финансовото състояние за 2021-2022 г. и освобождаване от отговорност.

Док. Председател на УС

  1. Приемане Бюджет на БАКБА за 2023 - 2024 г.

Док. Председател на УС

  1. Приемане План за работа на БАКБА за 2023 – 24 г.

Док. Председател на УС

  1. Промяна в Устава на БАКБА

Док. Председателя на събранието

  1. Освобождаване на фирми като членове на БАКБА поради системно неплащане на членски внос.

Док. Председател на събранието

  1. Освобождаване на досегашните членове на Управителния съвет и избор на нови членове на Управителен съвет.
 
  1. Освобождаване на досегашните членове на Котролния съвет и избор на нови членове на Контролния съвет.
 
  1. Освобождаване на досегашния председател на Управителния съвет и представляващ сдружението и избор на нов Председател на Управителния съвет и представляващ сдружението.
 
  1. Разни
 

 

10.04.2023 г.

   Варна

Според американската антроположка Маргарет Мийд (1901-1978 г.), човешката цивилизация не е започнала, когато са били измислени риболовни кукички, грънци, сечива и прочее. При разкопки е била намерена праисторическа кост със следи от счупване и впоследствие зарастване. За нея, това означавало, че някой се е грижел за този човек дни наред, докато счупването зарасне. Това явление го няма в животинския свят, защото животните не си помагат по този начин и ако някое си счупи крака, то просто е обречено да умре. Да помогнеш на друг човек в труден за него момент – това е постъпка, от която започва цивилизацията, заключава Мийд.

Вчера, 02,02,2023 год., във Варна бе проведена традиционна годишна среща организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) с членовете, браншовите организации и областните координатори.От страна на БАКБА присъстваха Стефан Станойков, Никола Христов и Свилен Крайчев.

До членовете на БАКБА

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Уважаеми колеги,

По решение на УС от днес, 01.11.04.2022 година, бе решено да се проведе отчетно-изборно Общо събрание на БАКБА на 20.11.2022 год. от 14:00 ч. в офиса на БАКБА (пл.Славейков 1, Варна) по приложения Дневен ред. 

На 25.10.22 г. се проведе годишния есенен семинар на ЕКАСБА в Атина. ЕКАСБА е постоянен комитет към ФОНАСБА, който играе ролята на  медиаторно звено между европейските корабни агенти и брокери и Европейската комисия, както и всички други европейски институции с цел защита интересите на членовете си. От страна на БАКБА участваха г-н Стефан Станойков – Председател на УС на БАКБА и г-н Свилен Крайчев – Директор на БАКБА.

Днес, в Икономически университет – Варна, бе дадено началото на инициативата "Дълбоко технологичен иновационен порт Варна". Инициативата има за цел създаване и развитие на устойчиви технологични иновации, на която от страна на БАКБА взе участие Свилен Крайчев - директор на Асоциацията. В откриването се включи онлайн лично европейският комисар Мария Габриел, която отговаря за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта към ЕК. В своята реч, тя ултимативно заяви, че силно вярва, че Варна има огромен потенциал и той ще бъде широко разгърнат в интерес на всички заинтересовани страни. Също така участваха и министърът на иновациите и растежа Александър Пулев, министърът на туризма д-р Илин Димитров, както и други представители на университетите, научните институти и бизнеса.

На 27 – 28 септември във Варна се проведе Международен черноморски форум за технологии и иновации в синята икономика - High Tech Summit for the Black Sea (HTS4BS). Форумът беше открит с поздравителен адрес от Министъра на иновациите и растежа, г-н Александър Пулев, от който участниците получиха окуражителна и съдържателна информация относно планираните финансови средства по структурните фондове и НПВУ в подкрепа на технологичното развитие на секторите от синята икономика на страната ни (към пълния текст на обръщението).

 Our service in Africa grows with the confirmed acquisition of the container liner business of DAL

 After signing a framework agreement in March, we are happy to announce that we successfully closed the acquisition of the container liner business of German carrier Deutsche Afrika-Linien (DAL) today. All responsible antitrust authorities have approved the transaction. We will now start to fully integrate DAL’s container liner activities into our business – the integration will be moving at a swift pace.

Our CEO, Rolf Habben Jansen, is looking forward to welcoming the new colleagues to Hapag-Lloyd: “We are very excited about closing the deal. The acquisition of DAL strengthens our position in Africa and will be an excellent addition to our existing activities on the continent. Especially our service offering from and to South Africa will benefit from this. It’s great that the colleagues from DAL will join us at Hapag-Lloyd. With their particular expertise in the South African market, they will support us in developing our business on the continent in the years to come.”

In the interest of business continuity, please continue to reach out to your usual contacts at Hapag-Lloyd and DAL. Your DAL contacts will stay the same for the time being. Over the next weeks, we will contact you individually to discuss the way forward.

По време на проведеното наскоро годишно Общо събрание на БАКБА, беше избран нов Председател, Управителен, Контролен съвет в състав:

За председател на Управителния съвет на БАКБА бе избран:

11.04.2022 г. До членовете на БАКБА Уважаеми колеги, По решение на УС, на 28.04.2022 година от 14:00 ч. в х-л Аква ще се проведе отчетно-изборно Общо събрание на БАКБА по приложения Дневен ред.

Скъпи колеги и всички морски хора,

 
По случай най-морския празник Никулден, в тези тежки години на изпитание, искаме да се обърнем към всички Вас и да Ви пожелаем умело да управлявате стихиите на Вашия живот в бурните океани и морета от радост и успехи, които да споделите с Вашите семейства, приятели и колеги! На всички именици честито и да са живи и здрави!
 
Председател на УС на БАКБА: Никола Христов
Директор на БАКБА: Свилен Крайчев

През последните години, вниманието на морската общност беше изцяло насочено към ефектите от пандемията COVID-19 върху морските лица, поради което пиратските действия, които върлуват в различни части на света останаха на заден план. В същото време, нападенията от пирати, главно базирани в делтата на Нигер, са се увеличили значително през последното десетилетие, като драстично се е увеличило и насилието над моряците, както и преките щети върху корабите.

Без корабоплаването животът би бил различен. Ще имаме ограничен достъп до голяма част от храната, която консумираме, фармацевтични продукти, дрехи и потребителски стоки, тъй като около 90% от световната търговия се транспортира с кораби. Около 1,7 милиона моряци и 61,000 кораба правят това възможно всеки ден. 

По време на пандемията КОВИД 19, на над 1 милион моряци и морски работници им беше забранено слизането на брега в редица държави от техните правителства, с което се осуетяваше тяхната смяна. Така, те бяха принудени да престоят на корабите доста време след завършване на контрактите им. Това, разбира се, влияеше върху тяхната работоспособност и най-вече върху тяхната психика.

След упорити активни действията на международната морска общественост за обръщане внимание върху този тежък проблем и да се позволят смените на екипажите, като така да се осигури на морския транспорт да продължи да работи по време на пандемията, в своя резолюция Генералната асамблеята на Организацията на обединените нации призна „моряци и друг морски персонал“ като ключови работници (параграф 3 от Резолюция A / 75 / L.37) и настоява държавите също да признаят този факт.

С този документ, на практика се признава и ключовото значението на корабоплаването за нормалното функциониране на обществото, както като цяло, така и по отношение на пандемията и призовава за действия за повишаване на устойчивостта на веригите за доставки, осигуряване на правото на моряците на достойни условия на труд и живот, и защита на техните човешки права.

Във връзка с пандемията COVID – 19 и сериозните икономически трусове, които се очакват за морския транспорт, след консултации между нашите членове, от името на Българска морска камара предлагаме на Вашето внимание следните мерки, които биха подпомогнали на морската и речна индустрия, в този икономически тежък период:

Nachalo sait

Традиционната ежегодна среща-семинар на ECASBA се състоя в Брюксел на 19.02.20 г в хотел NH Berlaymont Hotel. Както всяка година, целта на срещата бе, да се дискутират теми, които са важни за европейската агенцийска и брокерска общност на ФОНАСБА.