Семинар на ЕКАСБА - 25.10.22 г. в Атина

На 25.10.22 г. се проведе годишния есенен семинар на ЕКАСБА в Атина. ЕКАСБА е постоянен комитет към ФОНАСБА, който играе ролята на  медиаторно звено между европейските корабни агенти и брокери и Европейската комисия, както и всички други европейски институции с цел защита интересите на членовете си. От страна на БАКБА участваха г-н Стефан Станойков – Председател на УС на БАКБА и г-н Свилен Крайчев – Директор на БАКБА.

По време на семинара бяха дискутирани всички важни текущи въпроси, които засягат европейските агенти и брокери. В началото, срещата бе открита от г-н Marko Tak – председател на ЕКАСБА, който поздрави участниците, направи кратко резюме на извършената работа от предния семинара и очерта насоките, които ще бъдат дискутирани в настоящия. След него, думата бе дадена на г-н Frank Janssens - ECASBA Brussels Representative. Г-н Janssens презентира подробна информация за напредъка по European Maritime Single Windows environment, която си е поставила за цел да хармонизира административните процедури и рапортуването на корабите влизащи и излизащи в/от европейските пристанища. Бе представен в табличен вид напредъка по тази програма от всички европейски страни, като информацията е дадена от администрациите на съответните страни. В проведената дискусия по темата, всички участници, респективно и г-н Станойков информира за етапа в който се намира България, както и за срещата, която бе организирана от ДППИ преди няколко дни в тази връзка.

Следващата тема бе представена от г-н Jean-Pascal Bidoire - ECASBA Vice Chair, който запозна присъстващите с направеното наскоро от страна на ЕКАСБА проучване доколко дейността „корабен агент“ е юридически призната в съответните европейски страни. Оказа се, че все още има страни в които агенцийската дейност не се споменава в техните регулаторни юридически документи. За България, тази дейност е призната и се регулира от КТК, както и от други закони.

Началото на следобедната сесия бе посветена на нашите домакини, които наскоро бяха приети във ФОНАСБА, а именно International Maritime Union, в който членуват почти всички гръцки корабни агенти. По време на сесията бе направена кратка ретроспекция за състоянието на гръцката транспортна политика, която бе представена освен от The International Maritime Union, а така също и от представители на The Hellenic Chamber of Shipping, The Hellenic Ports Association, The Piraeus Container Terminal, The Piraeus Port Authoity и Maronidis & Associates – водеща гръцка правна фирма по морски въпроси. Развитието на гръцката портова инфраструктура, терминалите, обемите от генерални / насипни товари и контейнери бе впечатляващо. Акцент бе даден на терминала отдаден на концесия на COSCO, който се развива изключителни успешно. Като цяло, бе дадено да се разбере, че гърците гледат с оптимизъм бъдещето на тази индустрия.

След представянето, думата бе дадена на г-н Fulvio Carlini - Chair, FONASBA Ship Broker Committee, който бе участник в работната група от страна на ФОНАСБА в дискусиите, който бяха организирани от BIMCO във връзка с въвеждането на новия чартър парти GENCON 2022. Г-н Карлини информира, че идеята е била новият чартър парти да влезе в сила от 2020 година, но е имало известно забавяне. Той обясни, че старият GENCON 1994 не отговаря на изискванията на времето и е трябвало много допълнителни клаузи да се довписват към основната бланка. Поради тази причина, е било взето решение да се изработи нова форма на GENCON, която още по-ясно да формулира и най-вече да хармонизира интересите на участващите страни по договора. Според него, вече всичко е готово и предстои буквално в близките дни BIMCO да обяви въвеждането на новия GENCON. Обявяването ще отбележи и 100 годишнината от първото издание на GENCON, което е било през 1922 год. Голямата новина за нас е, че в него е записано, че корабните агенти трябва да отговарят на стандарти за качество такива, каквито вече са приети от ФОНАСБА. Само за напомняне, БАКБА преди около 2 години обяви готовност да сертифицира членовете си, но интересът беше твърде малък и досега само Бон Марин проявиха желание и бяха сертифицирани, а X-Logistics и HGM Logistics са подали заявление и предстои започване на процедурата.

В края на семинара, г-н Marko Tak благодари на участниците за ползотворните дискусии в които участваха и пожела на всички успех в своите начинания, с което семинарът беше закрит.

 

Обща от тях2

Аз и Стефан

Аз и Стефан на фона Акропола