Новини

Научавайте първи всичко, което се случва в Българската Асоциация на Корабните Агенти

виж всички новини

До членовете на БАКБА

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Уважаеми колеги,

По решение на УС от днес, 01.11.04.2022 година, бе решено да се проведе отчетно-изборно Общо събрание на БАКБА на 20.11.2022 год. от 14:00 ч. в офиса на БАКБА (пл.Славейков 1, Варна) по приложения Дневен ред. 

На 25.10.22 г. се проведе годишния есенен семинар на ЕКАСБА в Атина. ЕКАСБА е постоянен комитет към ФОНАСБА, който играе ролята на  медиаторно звено между европейските корабни агенти и брокери и Европейската комисия, както и всички други европейски институции с цел защита интересите на членовете си. От страна на БАКБА участваха г-н Стефан Станойков – Председател на УС на БАКБА и г-н Свилен Крайчев – Директор на БАКБА.

Днес, в Икономически университет – Варна, бе дадено началото на инициативата "Дълбоко технологичен иновационен порт Варна". Инициативата има за цел създаване и развитие на устойчиви технологични иновации, на която от страна на БАКБА взе участие Свилен Крайчев - директор на Асоциацията. В откриването се включи онлайн лично европейският комисар Мария Габриел, която отговаря за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта към ЕК. В своята реч, тя ултимативно заяви, че силно вярва, че Варна има огромен потенциал и той ще бъде широко разгърнат в интерес на всички заинтересовани страни. Също така участваха и министърът на иновациите и растежа Александър Пулев, министърът на туризма д-р Илин Димитров, както и други представители на университетите, научните институти и бизнеса.