Port community system - BulPCS

На 14.11.2023 год. в Международен конгресен център Бургас се състоя заключителното събитие по проект „Разработване и внедряване на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port community system – BulPCS)“, Събитието събра представители на държавни институции, пристанищни власти, пристанищни оператори и различни организации. Събитието бе открито от г-н Дирк Пергот, Генерален директор на ДППИ, който подчерта значимостта на проекта и обяви, че е изградена стандартизирана универсална платформа за интегриране на налични национални и регионални системи в единна платформа за обмен на данни, която модернизира процесите внос/износ на стоки в/от Република България.

Министърът на транспорта и съобщенията г-н Георги Гвоздейков подчерта ангажимента на правителството за модернизиране на инфраструктурата, като заяви, че „Вече имаме пълна цифровизация на обработката на документи в нашите морски пристанища и хартията е на път да бъде напълно премахната.“

Г-жа Анна Михнева-Натова, заместник-министър на транспорта и съобщенията отбеляза, че „В морския бизнес дигитализацията все повече навлиза във всеки един процес. Пести време без да пренебрегва основния фактор – човешкия, напротив – дава му големи възможности.”

Благодарение на всеотдайността и подкрепата от страна на г-н Златко Кузманов, като ръководител на проекта на BulPSC от страна на ДППИ, ще очакваме да продължим нашето партньорство, което ще гарантира непрекъснат напредък на проекта.

От страна на БАКБА участваха г-н Стефан Станойков, Председател на БАКБА, г-н Иван Илиев, Зам. Председател на БАКБА, който изрази официалното становище относно прилагането на BulPSC от името на БАКБА, г-н Георги Рахнев, Fair Waters Ltd. и други членове на Асоциацията.

rsz 20231114 110548

rsz 20231114 110919

rsz 20231114 113334

rsz 20231114 115058

rsz 20231114 121701