Генерална асамблея на ФОНАСБА и честване на 50 годишнината й

От 1 до 3 октомври 2019 г., в Маями (САЩ) се проведе Генерална асамблея на ФОНАСБА (Федерация на националните асоциации на корабните брокери и агенти) на която БАКБА е член. Тази среща бе малко по-различна от всички досегашни, защото премина под знака на 50-годишния юбилей от създаването на Федерацията. Събитието бе открито от Президента на ФОНАСБА г-н Азиз Мантрах (Председател на националната асоциация на корабните брокери и агенти на Мароко) и се проведе под мотото:

„ЧЕСТВАЙКИ НАШЕТО МИНАЛО, НИЕ СМЕ ВДЪХНОВЕНИ ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ”

Преди началото на Генералната асамблея, се проведоха редица пленарни заседания на ЕКАСБА, както и съответните комитети на Федерацията. Заседанията бяха придружени с информация от различни асоциации за техни добри практики, както и за затруднения, които изпитват в своята работа. С дискусии около тези и други проблеми завършваше всяко заседание.


По време на такива дискусии бе поставен въпроса за бъдещето на професиите корабен брокер и агент. Навлизането на социалните медии, електронните връзки, цифровизацията и електронния документооборот все повече улеснява контактите между участниците в процеса. Технологиите навлизат много бързо в бита ни и докато преди години, всички ние сме работили на телекс-машини, днес вече си говорим на часовниците. Няма ли това да направи излишни междинните нива при договарянето във веригата кораб – товар?

Колкото и да напредват технологиите, изводът е, че човешкият фактор, отношенията, ако щете и чисто човешкото предчувствие не могат да бъдат изместени от машините, поне на този етап.
От българска страна, бе поискано ФОНАСБА да използва своя авторитет и да постави въпроса пред EMSA (European Maritime Safety Agency) относно непрекъснатото увеличение на документацията и бюрокрацията по отношение на “European Maritime Single Window”, както и изискванията им към националните Морските администрация за налагане на санкции на агентите за незначителни пропуски при попълването. Също така, бе подкрепена идеята да бъде възстановен комитета в рамките на Федерацията, който да обединява интересите на Средиземноморието и Черноморието - МАБСА. В тази връзка бе отправено предложение от Никола Христов към турската делегация, които на всеки две години прави т.нар. брокерски срещи заедно с товародатели и корабособственици, да бъдат поканени представители на фирми и от черноморския и средиземноморския регион да присъстват на тези срещи, което бе прието положително от турската делегация.

Тази година, акцент в доклада на Изпълнителния комитет бе, че Федерацията ще започне да обръща повече внимание на брокерските фирми. Наскоро бе направено проучване, какво е тяхното място в националните асоциации и какви въпроси биха били интересни за тях. Съответните комисии трябва да набележат мерки в тази насока. Също в тази връзка, бяха променени имената на двата основни комитета – „Chartering and Documentary Committee” става „Ship Brokers’ Committee”, а „Liner & Port Agency Committee” става Ship Agency’ Committee. Като насоки за увеличаване вниманието към корабните брокери ще бъдат:

-    Регулярно циркулиране на информация от БИМКО, ИНТЕРТАНКО, ИМО и други подобни организации с които ФОНАСБА има близки отношения;
-    Да се улесни контактите между брокери/чартьори/корабособственици в рамките на членовете на ФОНАСБА;
-    Да се улесни и насърчи размяната на информация между брокерите-членове на ФОНАСБА;  
-    Да се насърчи online trading-а между членовете;
-    Да се насърчи циркулация между брокерите-членове на Федерацията за нови и добри практики;
-    Промотиране на мероприятия на брокерите между всички членовете;  

В срещата участваха и представители на БИМКО. Г-н Soren Larsen представи новите предстоящи промени в чартърния договор C/P GENCON, както и новите ASBAGASVOY и GENCOA, които ще влязат в сила от 2020 год. Работят също и по LNGBUNKER, BIMCO S&P, AUTOSHIPMAN, SHIP SUPPLY CONTRACT. Изключително внимание обръщат на киберсигурността, която е важна при електронния обмен на документацията, тъй като измамниците стават все по-добри.


Радостен момент за българската делегация бе, анонсирането от страна на Генералния секретар на ФОНАСБА в своя доклад, че България е възприела стандарта за качество на ФОНАСБА и Изпълнителният комитет с дал съгласието си БАКБА да има правото да издава Сертификат за качество на ФОНАСБА със съответното лого, което сертифицираната компания има право да го използва в своите документи. До момента, 38 страни плюс 6 нови са възприели стандарта на ФОНАСБА, като 523 компании плюс 45 нови са фирмите, които имат такъв сертификат за качество. Швеция е на първо място с 55 фирми.

В края на последното заседание, бе приет протокола от предходната среща от Канкун и бе решено следващите Генерални асамблеи да бъдат проведени, както следва:

2020 година – Генуа (Италия)
2021 година – Антверпен (Белгия)
2022 година – Кралство Бахрейн


Генералната асамблея завърши с гала вечеря, на която бяха наградени личности, които са дали своя принос към развитието на Федерацията. Наградата „Млад агент & брокер”, тази година бе връчена на Стефан Гиелен от MSC Белгия.  


Възможността за общуване с колеги и приятели и обмена на мнения по проблемите, които засягат професията на корабните брокери и агенти от цял свят, бе вълнуващо събитие и всички силно се надяват, че тези действия и инициативи ще бъдат в полза за всички  членове на съответните национални асоциации.

Family photo small

Обичайната Family photo

Prezident small

Президентът на ФОНАСБА г-н Азиз Мантрах - Председател на националната асоциация на корабните брокери и агенти на Мароко

Rakovodstvo small

Ръководството на ФОНАСБА

IMG 20191001 085555 BURST001 COVER

 

IMG 20191001 104445

Групите за мозъчна атака - споделяне на проблеми и добри практики

 

IMG 20191001 104439

Разбира се, българските проблеми и добри практики също се споделят ...

IMG 20191001 104509

IMG 20191001 114231

 Ценното на тези форуми е, че когато се дава предложение или мнение от страна на България, то се чува от колегите от цял свят ...

Jonathan kniga small

Kniga small

Юбилейната книга

Gala masa small

Гала вечеря

Torta small

Разбира се и юбилейната торта

Torta sveshti small

Не може да мине без духане на свещички ...

Jonathan gala small

Комисията, която обявява наградените (от ляво на дясно): Jonathan C. Williams - General Manager FONASBA, Soren Larsen - Deputy Secretary General BIMCO, Aziz Mantrach - President, Jakov Karmelic - Education Vice President FONASBA

Nagrada mlad BIMKO small

Наградата на БИМКО за младия Стефан Гиелен от MSC Белгия

Nagrada mlad small

Награденият ...

Nie trimata gala small

Българската делегация ...