20 години управление на корабния трафик и информационно обслужване на корабоплаването в България

 

 

На 17.09.2019 г. се навършиха 20 години от установяване на услуги по управление на корабния трафик и информационно обслужване на корабоплаването в България. По този повод Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ организира международна конференция в гр. Варна.
 
Поздравление към конференцията отправиха Иван Портних – Kмет на Община Варна, Стоян Пасев – Областен управител, Росен Желязков - Министър на транспорта, информационните технологии и съобщения и разбира се от Ангел Забуртов – Генерален директор на ДППИ.
 
Специално поздравление на видеостена бе отправено към конференцията от Изабел Рикбост – Генерален секретар на Европейската организация на морските пристанища (ESPO).
 
България е сред водещите държави по дигитализация на пристанищните услуги. Откакто през 2008 г. дейността по управлението на корабния трафик и информационното обслужване на корабоплаването започва да се изпълнява от ДП „Пристанищна инфраструктура”,  са внедрени едни от най-съвременните и високотехнологични системи. Те предоставят възможност за непрекъснат обмен на информация между участниците в транспортния процес, както и в цялата логистична верига.
 
Презентации по изграждането на системата и нейната работа изнесоха д-р Златко Кузманов – дългогодишен ръководител и организатор на управлението на корабния трафик в България, к.д.п. д-р Милен Тодоров – директор на СПД „Ръководство на корабния трафик – Черно море“, кап. проф. д-р Чавдар Александров – ръководител катедра „Електроника“, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, кап. д-р Димитър Димитров –  морски посланик на Международната морска организация за България и вицепрезидент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани – International Maritime Organization (IMO), г-н Николай Леонтиев, фирма „Варцила“ – водеща фирма в областта на системите за навигация с брегово базиране, основен участник в изграждането и интеграцията на системата VTMIS.
В речта си г-н Франсис Зaкарие – генерален секретар на Международната асоциация на фаровите служби и помощните средства за навигация, изказа суперлативи към България за нейния очевиден напредък, който тя има в тази област.
 

Накрая, считаме за уместно да напомним, че практически БАКБА беше организацията, която даде първоначален импулс за разработване на цялата тази система. Преди 20 години, корабните агенти първи се възпротивиха на морално остарялата и архаична система за обслужване на корабите посещаващи българските пристанища. Днес можем да се поздравим за нашите настойчиви искания и се надяваме, че този процес няма да спре, а ще продължи да се надгражда. 

IMG 20190917 095832 640x480