Среща на бизнеса с Областния управител на Варна

Днес, в сградата на Областна администрация Варна, се състоя среща на г -н Стоян Пасев – Областен управител с представители на:

Българска морска камара - Богдан Богданов, Свилен Крайчев

Стопанска камара - Огнян Спасов

Българска асоциация на частните пристанища - Пламен Димитров

Морски клъстър България - Илзе Атанасова

Камарата на строителите в България

Българската асоциация на корабните брокери и агенти - Никола Христов

Варненска туристическа камара - Жельо Желев

На срещата бяха обсъдени редица въпроси, по които биха могли да си партнират обществените организации и Областна управа, Варна. От страна на бизнеса бе изразена загриженост, че Варна все повече изостава в икономическото си развитие. Впечатлението на бизнеса е, че липсва интерес от страна на големи инвеститори. Г-н Пасев информира, че почти ежедневно има срещи с чужди фирми и сериозни инвеститори,  които са готови да инвестират във Варна, но за съжаление варненска област не разполага с подходящи терени, които да удовлетворяват такъв тип инвеститори.

Поставен бе въпросът за крайезерния път, който да разтовари ул. Девня и Аспарухов мост от тежките камиони, които разтоварват в пристанище Варна. Г-н Пасев информира, че е имало готовност за изграждането този път, но все още липсва проект. Надява се, с общи усилия, че ще може да бъде реализиран.

Обсъден бе въпроса за партньорство между Областна администрация и бизнеса за реализирането на общи европейски проекти.

Повдигнат беше и въпроса за бъдещото развитие на Пристанище Варна. Потвърдена беше нашата положителна позиция за отварянето на града към морето, но в същото време беше отбелязано, че освен ресторанти, на жителите и гостите на града е необходимо да се предостави възможност да се запознаят с морската история на България. В почти всички морски градове по света, точно на такива места има изградени морски музеи. Споделена беше огромната ни болка, че вече повече от 16 години нищо не се случва с реализирането на идеята за възраждане на морския музей във Варна. Такъв музей имаше до 2003 година с около 6000 експоната, след което бяха прибрани за съхранение във Военноморския музей, вместо да бъдат достояние не само на жителите на Варна, но и на всички които посещават града ни. Областният управител не само изрази пълната си подкрепа за тази идея, но ни увери, че е  готов да окаже пълно съдействие за реализирането и. 

Повдигнат беше и въпросът за състоянието на Варненския некропол, който тъне в забрава от 1973 година и който е един от най-старите датирани некрополи в света, където е открито прочутото в цял свят Варненско златно съкровище.

Тъй като на такава кратка среща, едва ли би било възможно да се дискутират всички належащи въпроси, бе предложена идея за създаване на по-динамични контакти между Областна администрация и бизнеса, като беше решено да бъде създаден Консултативен съвет, който да генерира идеи за развитие на бизнес средата.

Срещата завърши с удовлетворение от двете страни и уверението, че такива срещи са полезни и ще продължат регулярно и в бъдеще.

IMG 20190730 104043 Small