Новини

Научавайте първи всичко, което се случва в Българската Асоциация на Корабните Агенти

виж всички новини

Вчера, 02,02,2023 год., във Варна бе проведена традиционна годишна среща организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) с членовете, браншовите организации и областните координатори.От страна на БАКБА присъстваха Стефан Станойков, Никола Христов и Свилен Крайчев.

До членовете на БАКБА

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Уважаеми колеги,

По решение на УС от днес, 01.11.04.2022 година, бе решено да се проведе отчетно-изборно Общо събрание на БАКБА на 20.11.2022 год. от 14:00 ч. в офиса на БАКБА (пл.Славейков 1, Варна) по приложения Дневен ред. 

На 25.10.22 г. се проведе годишния есенен семинар на ЕКАСБА в Атина. ЕКАСБА е постоянен комитет към ФОНАСБА, който играе ролята на  медиаторно звено между европейските корабни агенти и брокери и Европейската комисия, както и всички други европейски институции с цел защита интересите на членовете си. От страна на БАКБА участваха г-н Стефан Станойков – Председател на УС на БАКБА и г-н Свилен Крайчев – Директор на БАКБА.