Новини

Научавайте първи всичко, което се случва в Българската Асоциация на Корабните Агенти

виж всички новини

Дата на изпращане: 31.05.2019 г.

 

До членовете на БАКБА

Уважаеми колеги,

На основание чл. 12 от Устава на сдружението, по решение наУС се свиква годишно отчетно-изборно събрание на БАКБА, при приложения дневен ред.