На 19 декември 2015 година Българска Морска Камара организира традиционния за организацията „Морски Бал”.